02126645283 - 02126645284

بی خطر بودن MRI در سه ماهه اول بار داری

انجام MRI درسه ماهه اول بار داری منجر به بروز عوارض جنینی یا پیامد های کودکی نمی شود. 

در مقابل به نظر می رسد MRI با تزریق گادولینیوم در هر سه ماهه، بار داری پرخطر باشد. این مطالعه بر اهمیت مشاوره هنگام استفاده از این روش تشخیص بر اساس راهکارها تاکید دارد.

با استفاده از داده های مراقبت سلامت، محققان بیش از 4/1 میلیون زایمان را در فاصله سال های 2015-2003 موردبررسی قرار دادند. 1700 مورد از این بار داری ها در سه ماهه اول با MRI مواجهه داشتند و 400 مورد در هر زمانی از بارداری، تحت MRI با تزریق گادولینیوم، قرار گرفته بودند. در مقایسه با بارداری های ناخواسته، مادرانی که درسه ماهه اول MRI شده بودند هیچ افزایش خطری در 5 پیامد ارزیابی شده از تولد تا 4 سالگی نداشتند. این پیامد ها شامل مرده زایی، مرگ های جنینی، ناهنجاری های مادر زادی، نئوپلاسم، از دست دادن بینایی و از دست دادن شنوایی بود.

با این حال MRI با تزریق گادولینیوم با افزایش خطر 36 درصددی برای هر کدام از اختلالات روماتولوژیک، التهابی یا بیماری های ارتشاحی پوست تا سن 4 سالگی و همچنین با افزایش خطر 4 برابری مرده زایی و مرگ نوزادی همراه بود (اگرچه در اینجا تنها 7 مورد از چنین حوادثی) وجود داشت.

 منبع:

JAMA September 6,2016

برچسب ها MRI, بارداری, حاملگی

پرسش و پاسخ / نظر کاربران


کاربر گرامی ایمیل شما منتشر نخواهد شد


کد امنیتی
کد امنیتی جدید

ارسال به دیگران از طریق تلگرام